dhaus-merit-bldg-2563

พิธีทำบุญอาคารดีเฮ้าส์ฯประจำปี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ฝ่ายบริหารอาคารฯจัดพิธีทำบุญอาคารดีเฮ้าส์ฯประจำปี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีผู้บริหารบริษัทฯ,พนักงานและผู้พักอาศัย เข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นสิริมงคลในปี2563 ตลอดไป