งานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี2562

งานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี2562

ตรวจเช็ค และบำรุงรักษาระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า และหม้อแปลงไฟฟ้าในดีเฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเดนซ์ ประจำปี  2562

งานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี2562

งานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี2562

งานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี2562

งานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี2562

งานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี2562 งานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี2562

งานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี2562 งานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี2562