ซ้อมอพยพหนีไฟ 2562

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมซ้อมหนีไฟประจำปี 2562

 

เรียน ผู้พักอาศัย , ผู้เช่า , ร้านค้า และ สำนักงานทราบ

เนื่องจากในวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 อาคารดี – เฮ้าส์ ลาดพร้าว จะจัดกิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2562 ขึ้นตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ดังมีรายละเอียดดังนี้ ;

เวลา 09.00 น. – 10.00 น. ลงทะเบียนและอบรมให้ความรู้เรื่องอัคคีภัย / การอพยพหนีไฟ / อุปกรณ์การแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ณ ห้องสัมมนาลาดพร้าว ( ตึกหลัง ) โดยวิทยากรจาก สถานีดับเพลิงเขตลาดพร้าว
เวลา 10.00 น. – 11.30 น. จำลองสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ ( บริเวณชั้น 3 ตึกหน้า และ ชั้น 3 ตึกหลัง ) โดยปล่อยให้สัญญาณกระดิ่งดังทั้ง 2 อาคารพร้อมกัน ผู้อพยพหนีลงจากอาคารทางบันไดหนีไฟ จนถึงชั้น 1
เวลา 11.30 น. – 12.00 น. ผู้เข้าร่วมอพยพหนีไฟรวมพลที่บริเวณลานจอดรถด้านหลังอาคารตึกหลัง ( พร้อมลงทะเบียนผู้เข้าร่วมอพยพ ) ชมการสาธิตการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น และ ทดสอบใช้งานด้วยตัวเอง และถาม – ตอบเกี่ยวกับการซ้อมหนีไฟ

อาคารดี – เฮ้าส์ ลาดพร้าว ใคร่ขอความร่วมมือจากผู้พักอาศัยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวตามวัน เวลา ที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ฝ่ายบริหารอาคาร ฯดี – เฮ้าส์ ลาดพร้าว

 

 

ซ้อมอพยพหนีไฟ 2562
ซ้อมอพยพหนีไฟ 2562
ซ้อมอพยพหนีไฟ ปี 2562
ซ้อมอพยพหนีไฟ ปี 2562
ซ้อมอพยพหนีไฟ ปี 2562
ซ้อมอพยพหนีไฟ ปี 2562
ซ้อมอพยพหนีไฟ ปี 2562
ซ้อมอพยพหนีไฟ ปี 2562
ซ้อมอพยพหนีไฟ ปี 2562
ซ้อมอพยพหนีไฟ ปี 2562
ซ้อมอพยพหนีไฟ ปี 2562
ซ้อมอพยพหนีไฟ ปี 2562
ซ้อมอพยพหนีไฟ ปี 2562
ซ้อมอพยพหนีไฟ ปี 2562
ซ้อมอพยพหนีไฟ ปี 2562
ซ้อมอพยพหนีไฟ ปี 2562
ซ้อมอพยพหนีไฟ ปี 2562
ซ้อมอพยพหนีไฟ ปี 2562

Add Friend