พิธีทำบุญอาคารดีเฮ้าส์ฯประจำปี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ฝ่ายบริหารอาคารฯจัดพิธีทำบุญอาคารดีเฮ้าส์ฯประจำปี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีผู้บริหารบริษัทฯ,พนักงานและผู้พักอาศัย เข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นสิริมงคลในปี2563 ตลอดไป

ซ้อมอพยพหนีไฟ 2562

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมซ้อมหนีไฟประจำปี 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 อาคารดี – เฮ้าส์ ลาดพร้าว จะจัดกิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2562 ขึ้นตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ดังมีรายละเอียดดังนี้