ห้องโอชาโต้

สร้างความประทับใจและสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพด้วยบรรยากาศอบอุ่น เป็นกันเอง เสมือนมิตรสหาย ห้องประชุมสัมมนาโอชาโต้ เป็นห้องประชุม สัมมนาขนาด 90 ตารางเมตร รองรับได้สูงสุดถึง 66 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ อำนวยความสะดวกครบครัน เดินทางมาสะดวกด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน ใกล้กับถนนรัชดาภิเษก และลาดพร้าว

รูปแบบจัดห้อง

ochato-meetingroom-layout-buffet

แบบบุฟเฟต์โต๊ะจีน

กว้าง 7 x ยาว 12 เมตร
ความจุเต็มที่ 30 ท่าน

ochato-meetingroom-layout-classroom

แบบคลาสรูม

กว้าง 7 x ยาว 12 เมตร
ความจุเต็มที่ 48 ท่าน

ochato-meetingroom-layout-theatre

แบบเธียเตอร์

กว้าง 7 x ยาว 12 เมตร
ความจุเต็มที่ 66 ท่าน

ochato-meetingroom-layout-u-shape

แบบตัวยู

กว้าง 7 x ยาว 12 เมตร
ความจุเต็มที่ 35 ท่าน

ลูกค้าที่มาใช้บริการห้องประชุมที่ดีเฮ้าส์

หมายเหตุ

  • ราคารวมค่าห้อง ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และเฟอร์นิเจอร์ที่มีบริการได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียงชุดเล็ก แท่นโพเดี้ยม เวที และชุดโปรเจคเตอร์
  • กรณีใช้ห้องเกินจำนวนชั่วโมงที่กำหนด (เกิน 15 นาที คิดเป็น 1 ชม.) คิดเพิ่มชั่วโมงละ 700 บาท
  • กรณีผู้เช่าต้องการให้จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมจากที่มีให้บริการในโครงการ จะมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
  • กรณีที่บริษัทพบว่าผู้เช่าใช้สถานที่ผิดประเภท เวลา หรือข้อตกลงที่ทำไว้กับบริษัท หรือเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้เช่าภายในโครงการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการชี้แจงให้แก้ไข และหากไม่ปรับปรุงแก้ไข บริษัทสามารถพิจารณาให้ยกเลิกการเช่าได้ทันทีโดยไม่ต้องคืนเงิน
  • การคืนเงินประกันความเสียหาย บริษัทจะคืนให้ภายใน 1 สัปดาห์ ในการตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องและอาคาร หากไม่พบความเสียหาย
  • หากเกิดสิ่งของชำรุด หรือความเสียหาย ทางบริษัทจะประเมินราคาและแจ้งให้ผู้เช่าทราบ
  • ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว