ห้องพัก 22 ตารางเมตร

ห้องพักใจกลางเมือง บรรยากาศร่มรื่น เข้าได้จากทั้งถนนลาดพร้าวและถนนรัชดาฯ มีมุมพักผ่อนสบาย ๆ ท่ามกลางธรรมชาติ บรรยากาศสงบ เหมาะกับผู้ที่ต้องการพักผ่อนอย่างแท้จริง

ทุกห้องมีเฟอร์นิเจอร์ครบ แอร์ น้ำอุ่น พร้อมที่จอดรถที่สามารถรองรับได้ถึง 50 คัน และมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ขนาด 15 x 25 เมตร เพื่อการออกกำลังกายได้อย่างเต็มที่ พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยด้วย รปภ. 24 ช.ม. Key Card และ CCTV

ค่าใช้จ่ายแรกเข้าในวันทำสัญญา (กรณีเข้าพักต้นเดือน)

 1. ค่าเช่าเดือนแรก = 1 เดือน
 2. ค่าเช่าล่วงหน้าเดือนสุดท้าย = 1 เดือน (**เมื่อถึงเดือนสุดท้ายที่จะย้ายออก ไม่ต้องจ่ายค่าเช่า)
 3. เงินประกันความเสียหาย = 1 เดือน(**ได้คืนเป็นเช็ค สั่งจ่ายชื่อผู้ทำสัญญาเต็มจำนวนเมื่อแจ้งย้ายออกล่วงหน้า 1 เดือน)
 4. คีย์การ์ด 1 ใบ(**ขายใบละ 100 บาท , สามารถซื้อเพิ่มได้)
 5. อากรแสตมป์ทำสัญญา ขั้นต่ำ 6 เดือน(**ต้นฉบับติด 1 บาท ต่อ ทุก 1,000 บาท ของมูลค่ารวมของสัญญาเช่า , คู่ฉบับติด 5 บาท )
 6. สำเนาบัตรประชาชน 4 ฉบับ
** หมายถึงเป็นไปตามเงื่อนไขและกฎะเบียบของบริษัทฯ

ค่าสาธารณูปโภคและบริการต่าง ๆ

 1. ค่าน้ำประปา ประมาณหน่วยละ 18 บาท ตัดรอบทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน (คิดตามอัตราที่หน่วยงานรัฐบาลเรียกเก็บจริง ขึ้นกับอัตราการใช้น้ำจริงแต่ละเดือน)
 2. ค่าไฟฟ้า ประมาณหน่วยละ 4 บาท ตัดรอบทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน (คิดตามอัตราที่หน่วยงานรัฐบาลเรียกเก็บจริง ขึ้นกับอัตราการใช้น้ำจริงแต่ละเดือน)
 3. ค่าโทรศัพท์ ใช้สำหรับติดต่อภายใน และรับสายโทรเข้าจากภายนอกเท่านั้น (ตัดรอบทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน)
 4. อินเตอร์เนต ** ฟรี ระบบ WIFI ครอบคลุมการใช้งานเฉพาะภายในโครงการ
 5. เคเบิ้ลทีวี ** ฟรี ระบบดิจิตัลเคเบิ้ลทีวี 90 ช่อง
 6. คีย์การ์ด ขายใบละ 100 บาท (รับประกัน 7 วัน) , สามารถซื้อเพิ่มได้
 7. ค่าจอดรถ** 500 บาท / คัน(ระบุเลขทะเบียน) / เดือน , ไม่กำหนดช่องจอด
 8. ค่าทำความสะอาด 300 บาท เมื่อส่งมอบห้องพักคืน
 9. การเปลี่ยนห้องพัก/เปลี่ยนสัญญา 500 บาท กรณียังไม่สิ้นสุดสัญญาเช่า
 10. ค่าส่วนกลาง:ไม่มีค่าส่วนกลาง
** หมายถึงเป็นไปตามเงื่อนไขและกฎะเบียบของบริษัทฯ

สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก

ระเบียบการใช้ห้องพัก

 • ห้ามผู้เช่านำเตาแก๊ส เชื้อเพลิงและวัตถุไวไฟมาใช้ในห้องพัก หรือภายในบริเวณอาคาร
 • ห้ามผู้เช่าใช้ห้องพักเป็นที่ประกอบกิจการค้า งานเลี้ยงสังสรรค์ งานรื่นเริง งาน Party ใดๆ หรือเล่นการพนันทุกชนิดในห้องพัก หรือเก็บสิ่งผิดกฎหมาย วัตถุเคมี ที่มีอันตราย
 • ห้ามผู้พักอาศัยหรือบุคคลอื่นใดเสพยาเสพติดทุกชนิด, ดื่มสุรา ทะเลาะวิวาท หรือส่งเสียงดังอันเป็นการรบกวนผู้เช่ารายอื่น
 • ห้ามส่งเสียงดัง หรือเปิดเครื่องเสียง วิทยุ ทีวี จนดังรบกวนผู้อื่น
 • ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในห้องพัก หรือภายในอาคารนี้
 • ห้ามทิ้งผ้าอนามัยหรือสิ่งของที่ย่อยสลายยากลงในโถส้วม หรือท่อระบายน้ำทิ้ง หากเกิดการอุดตันและต้องให้ช่างเข้าแก้ไข ผู้เช่าจะต้องเสียค่าปรับจุดละ 3,000 บาท
 • ห้ามรีดผ้าบนฟูกที่นอน
 • กรุณาช่วยกันรักษาความสะอาด ภายในห้องพัก และบริเวณข้างเคียง และห้ามวางรองเท้า และสิ่งของใดๆไว้หน้าห้องพัก
 • ห้ามนำถุงขยะมาวางบริเวณหน้าห้อง หรือตามบริเวณบันได โดยให้นำไปทิ้งที่ถังขยะซึ่งได้จัดไว้ให้ และรักษาห้องพักให้สะอาด
 • กรุณาอย่าสาดน้ำหรือทิ้งเศษกระดาษ หรือขยะบริเวณหน้าห้องหรือหลังระเบียงห้อง
 • ห้ามตอกตะปูหรือติดกาว 2 หน้าบนกำแพง ผนัง และประตูห้อง
 • กำหนดการชำระค่าเช่าภายในวันที่ 1–7 ของทุกเดือน หากเกินกำหนดจะต้องเสียค่าปรับ
 • การเช่าห้องพักมีกำหนดการเช่าไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือตามข้อตกลง หากผู้เช่าอยู่ไม่ครบ 6 เดือน หรืออยู่ไม่ครบตามข้อตกลง ขอสงวนสิทธิปฏิบัติตามระเบียบบริษัท
 • อนุญาตให้มีผู้เช่าพักอาศัยในห้องพักตามรายชื่อที่ระบุในสัญญาเช่าได้ไม่เกิน 2 ท่านเท่านั้น หากต้องการเข้าพักมากกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญา กรุณติดต่อเจ้าหน้าที่
 • หากผู้เช่ามีความประสงค์จะพาญาติหรือเพื่อนเข้าไปในห้องพัก กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
 • กรณีกุญแจห้องหาย หรือลืมกุญแจไว้ในห้องพัก กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
 • ผู้เช่าจะต้องแจ้งย้ายออกจากห้องพักล่วงหน้าเป็นเวลา 30 วัน ก่อนวันสิ้นสุดสัญญาเช่า
 • เมื่อผู้เช่าย้ายออก จะต้องเก็บขยะและทำความสะอาดห้องพักให้เรียบร้อย อุปกรณ์ต่างๆของผู้ให้เช่าในห้องพักและห้องน้ำต้องอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์ และสามารถใช้งานได้ตามปกติ หากเกิดการชำรุด สูญหาย ผู้เช่าต้องชดใช้ค่าอุปกรณ์นั้น รวมถึงค่าบริการเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าว (ถ้ามี)

ระเบียบการใช้สระว่ายน้ำ

 • ลูกค้าที่ใช้สระว่ายน้ำให้ใส่ชุดว่ายน้ำเท่านั้น บุคคลภายนอกที่ใช้บริการสระว่ายน้ำ มีค่าใช้จ่ายตามเอกสารแนบ 4
 • ลูกค้าที่พักอาศัยอยู่ที่ d-haus ให้ใช้สิทธิ์ว่ายน้ำได้ฟรีตามที่ได้ระบุชื่อไว้ในสัญญาเช่าไม่เกิน 2 ท่าน / ห้อง เท่านั้น นอกจากนี้จะมีค่าใช้จ่ายตามระเบียบของอาคารฯ
 • 3. ห้ามนำเครื่องดื่มและอาหารเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ
 • สระว่ายน้ำ เปิด – ปิด ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 20.30 น.